Organisation

Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmland

Enligt den grundtanke som fanns när Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmland (FSIV) bildades var det viktigt att flera organisationer som hade intresse av att bevara Värmlands militära historia fanns representerade i styrelsen.

FSIV syftar till att värna om och vårda delar av det Svenska militärhistoriska arvet och föra detta vidare till kommande generationer.

I dagsläget är följande organisationer representerade i FSIV´s styrelse:
Värmlands Hembygdsförbund, I2 Officerskår, Kamratföreningen I 2, A9 Officerskår, Kamratföreningen A 9, Sveriges Soldathemsrörelse, samt Zakrisdals sprängtekniska museum.

FSIV äger Brigadmuseum AB och styr bolaget med ägardirektiv.

Brigadmuseum AB

Bolaget ska på uppdrag av FSIV bedriva museiverksamhet bland annat genom att presentera pedagogiska och interaktiva utställningar som främjar kunskap om och känslan för Svenska Försvarets historia och kulturella utveckling.

Styrelseledamot, ordförande
Björn Tomtlund

Styrelseledamöter
Göran Frödin
Thomas Lövgren
Henrik Nilsson
Susanne Ehn
Berndt Gustafsson
Maria Westin

Styrelsesuppleanter
Roger Pettersson
Ingvar Klang

Extern verkställande direktör
Jennie Jarnryd

Revisor
Stefan Lungström

Museigruppen

VD och Museichef
Jennie Jarnryd
jennie.jarnryd@brigadmuseum.se
070-272 99 22

Receptionschef och Marknadsföringsansvarig
Klara Sköld
klara.skold@brigadmuseum.se
072-023 87 08

Intendent
Olov Ehn
olle.ehn@brigadmuseum.se

Caféansvarig
Birgitta Ankarstad
birgitta.ankarstad@brigadmuseum.se