Sponsorer

Hur kan Brigadmuseum sponsras?

Brigadmuseum i Värmland är ett interaktivt museum som vänder sig till besökare i alla åldrar. Museet visar och åskådliggör hur det kalla krigets olika händelser på verkade vår militära utveckling sett med den värnpliktige soldatens ögon.

Vi följer även det svenska folkhemmets utveckling till vardag och fest under denna så fascinerande tidsepok.

Vi är som all annan kulturverksamhet i behov av stöd i olika former. Stödet kan bestå av allt från rent ekonomiskt stöd till bra avtal vid inköp av material och tjänster.

Vad kan vi erbjuda dig som sponsor?
Svaret blir; Vi rättar oss efter dina önskemål så långt det är möjligt!

Här presenteras några möjligheter:

  • Anslutning av egen hemsida genom länk från www.brigadmuseum.se
  • Namn på företaget i museets sponsortavla i utställningen.
  • Deltagande i särskilt sponsorprogram.
  • Visning av sponsorfinansierat bildspel i museilokalerna.
  • Företagets namn i Brigadmuseums folder.
  • Nyttja museilokalerna för eget teamarrangemang.
  • Använda museets konferenslokal och filmrum för seminarium, filmvisning, etc.
  • Specialerbjudanden då museet besöks av uppvisningsgrupper eller arrangerar olika temautställningar.

Våra huvudsponsorer

logo_smha

Försvarsmakten logotyp

Logotyp Karlstads kommun

Sponsorer

Logotyp Julin Prime

logo_beijers      logo_ahlmark

logo_carlstaddepa      logo_bofors

logo_folkr_arkiv      logo_ehnhr

logo_helmiastiftelsen      logo_kilsblastring      

logo_kewab      logo_lansforsakringar

logo_norma      logo_minduse

logo_solfilm      logo_Onedigital

logo_wurth      logo_steriks

Aimpoint      Broby grafiska gymnasium

Hägglunds      Saab Dynamics

Luckylane      Simtarget

Solar      Konsum Värmland