Vårt nätverk

Sveriges militärhistoriska arv är ett rikstäckande nätverk för museer, anläggningar och föreningar med militär inriktning.
www.smha.se

Statens försvarshistoriska museer främjar kunskap om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen.
www.sfhm.se

Centrala soldatregistret är en organisation som jobbar med att sammanställa och datorisera soldatregister och startade 1983. Databasen finns tillgängligt för forskning.
www.soldatreg.se