Vad är en brigad?

Infanteribrigaden-1
Foto Maria Kvarnmarker, MSS

Den moderna brigaden som i huvudsak tillkom efter 1948 års försvarsbeslut, var en självständig stridsenhet på 6 000 man och bestod av trupp och utrustning från huvudsakligen arméns truppslag.

Infanteribrigaden-2

Grundkonceptet var infanteribrigaden (IB) med 3-4 skyttebataljoner, en artilleribataljon, luftvärnskompani, en ingenjörbataljon, en underhållsbataljon samt diverse spanings-, stabs- och sambandsförband. Brigaden var stommen i den svenska armén under hela det kalla kriget och vidareutvecklades under varje decennium. Det var också i antalet brigader som arméns fältförbands styrka räknades.

Totalt sett fanns det som mest 37 brigader vilka utvecklades i tre huvudlinjer. Infanteribrigaden bedömdes vara huvudsakligen lämpad för strid i den skogsbeväxta och kuperade terräng som vi har i större delen av landet. I södra Sverige med dess öppna terräng utvecklades pansarbrigader med stridsvagnar och pansarskyttefordon och i norra Sverige organiserades från 1960-talets början fem norrlandsbrigader med översnökapacitet för strid i övre Norrland.

Läs mer om brigaderna

 

Karta brigaderna