COvid-19

Brigadmuseum ska vara ett säkert besöksmål. Vi är därför noggranna med att följa myndigheternas regler.

  • Vi stannar hemma vid minsta symptom. Självklart gör du likadant.
  • Vi har utökat våra städrutiner och desinficerar ytor som personal och besökare ofta kommer i kontakt med.
  • Var noggrann med din handhygien. Tvätta händerna ofta. Handsprit finns på flera platser i museet.
  • Vi har minskat antalet cafébord inomhus för att undvika trängsel. Fika gärna på vår uteservering.