COvid-19

Brigadmuseum ska vara ett säkert besöksmål. Vi är därför noggranna med att följa myndigheternas regler.

  • Vi stannar hemma vid minsta symptom. Självklart gör du likadant.

  • Köplatser inomhus är markerade på golvet. Fullt? Köa utomhus.

  • Vi har utökat våra städrutiner och desinficerar ytor som personal och besökare ofta kommer i kontakt med.

  • Var noggrann med din handhygien. Tvätta händerna ofta. Handsprit finns på flera platser i museet.

  • Max 100 personer i utställningen. Du får en klädnypa av personalen när du löser entrébiljett.

  • Max 15 personer i entré- och caféområdet. Fullt? Köa utomhus.

  • Vi har minskat antalet cafébord inomhus för att undvika trängsel. Fika gärna på vår uteservering.