Öppet idag
11-16

Närbild på bandvagn vid utställning på Brigadmuseum

Vad är en brigad

För dig om inte gjort lumpen kan brigad vara ett helt nytt begrepp. Så vad är då en brigad egentligen? Jo, det enkla svaret är att det är en enhet på ca. 5000 soldater. Alla dessa soldater är indelade i grupper som är bra på olika saker, t ex transport, sjukvård, förplägnad (mat alltså) och logistik. Tillsammans arbetar de mot ett gemensamt mål och klarar sig flera dygn utan påfyllning av t ex mer mat eller materiel. Andra, mindre, militära enheter är grupp, kompani och pluton. En brigad består av många av dessa enheter tillsammans. 

Det där visste jag väl redan, tänker du som har gjort lumpen. Plättlätt! Här kommer därför en fördjupning för dig.

En självständig stridenhet

Den moderna brigaden som i huvudsak tillkom efter 1948 års försvarsbeslut, var en självständig stridsenhet på 6 000 man och bestod av trupp och utrustning från huvudsakligen arméns truppslag.

Stommen i den svenska armén

Grundkonceptet var infanteribrigaden (IB) med 3-4 skyttebataljoner, en artilleribataljon, luftvärnskompani, en ingenjörbataljon, en underhållsbataljon samt diverse spanings-, stabs- och sambandsförband. Brigaden var stommen i den svenska armén under hela kalla kriget och vidareutvecklades under varje decennium. Det var också i antalet brigader som arméns fältförbands styrka räknades.

Tre huvudlinjer

Totalt sett fanns det som mest 37 brigader vilka utvecklades i tre huvudlinjer. Infanteribrigaden bedömdes vara huvudsakligen lämpad för strid i den skogsbeväxta och kuperade terräng som vi har i större delen av landet. I södra Sverige med dess öppna terräng utvecklades pansarbrigader med stridsvagnar och pansarskyttefordon och i norra Sverige organiserades från 1960-talets början fem norrlandsbrigader med översnökapacitet för strid i övre Norrland.

Skjutsimulatorer

Kom närmare soldatlivet genom att utmana kompisarna på skyttetävling. Våra två skjutsimulatorer är en del av utställningen och ingår i entrépriset.

Fordonen på innergården

På vår innergård finns en massa spännande militärfordon.

Sverige i skuggan av kalla kriget

Följ med på en tidsresa från 1945–1991 där du får känna, lyssna, läsa och se hur kalla kriget påverkade Sverige.

Guidning

Självklart kan du boka en guidad tur hos oss. Varje guide kan ta emot max 15 personer, är ni en stor grupp delas ni in i grupper och får en varsin guide.

Mode och krig

Vad hände med kjolarnas längd när kriget kom? Vad har trenchcoaten med armén att göra? Utställningen visar allt från uniformer till 70-talets velour.

Kommande utställningar

Det militära livet har allmänt setts som ett manligt värv men kvinnorna har haft en viktig roll i krigshistorien. I den kommande utställningen Från soldathustru till general får vi följa kvinnan från soldathustrulivet in i armén.