sverige i skuggan av kalla kriget

Följ med på en tidsresa från 1945-1991 där du får känna, lyssna, läsa och se hur kalla kriget påverkade Sverige. Utställningen visar militära och politiska händelser på ett interaktivt vis. Slå dig ned i våra tidstypiska miljöer, prova uniformer från förr eller varför inte testa att ratta en militärjeep?

BRIGADERNA

Efter andra världskriget började Försvarsmakten (dåvarande Krigsmakten) att använda sig av så kallade brigader. Brigaderna var en viktig del av Sveriges försvar. Så vad är då en brigad, tänker du? Jo, det enkla svaret är att det är en enhet på cirka 5000 soldater. Alla dessa soldater är indelade i grupper som är bra på olika saker, t ex transport, sjukvård, förplägnad (mat alltså) och logistik. Tillsammans arbetar de mot ett gemensamt mål och klarar sig flera dygn utan påfyllning av t ex ammunition, drivmedel, mat mm. Andra, mindre, militära enheter är bataljon, kompani, pluton och grupp. En brigad består av många av dessa enheter tillsammans. Antalet brigader och deras uppgifter har varierat över åren. Från att ha varit 37 stycken vid kalla krigets början till att bli noll kring millennieskiftet.

KONTRASTERNAS TID

Kontrasten mellan krig och fred och civilt och militärt är två viktiga teman genom hela utställningen. Samtidigt som militär och civil historia kan uppfattas som två parallella spår har händelser ur historien berört varandra. På femtiotalet växte till exempel den svenska vapenindustrin, vilket gav arbetstillfällen som bidrog till den svenska välfärden. Sverige var mitt inne i en högkonjunktur men samtidigt påverkad av en orolig omvärld.

Synen på försvaret och värnplikten har varierat över åren. Händelser som Vietnamkriget och 68-rörelsen minskade försvarsviljan. Det var runt slutet av 60-talet/början på 70-talet som antalet brigader började minskas ned. Genom 1980-talets ubåtsjakter och Berlinmurens fall tar vi oss mot utställningens slut.

SKJUTSIMULATOR

Kom närmare soldatlivet genom att utmana kompisarna på skyttetävling. Vår skjutsimulator är en del av utställningen och ingår i entrépriset. Simulatorn är anpassad till några typiska militära skjutövningar och vapnet är ett automatgevär från 1942.