om brigadmuseum

Brigadmuseum är ett upplevelsemuseum för alla! Följ med på en tidsresa från 1945-1991 där du får känna, lyssna, läsa och se hur kalla kriget påverkade Sverige. Blir du trött i benen kan du alltid slå dig ned i caféet med en kôpp kaffe och en hembakad kanelbulle.

Brigadmuseum är en del av det statliga nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Inom nätverket finns ca 25 militärhistoriska museer att ta del av. Läs gärna mer om de andra museerna här.

Museet inviges 2013. Brigadmuseum drivs som ett aktiebolag med särskild vinstbegränsning. Bolaget ägs och styrs med ägardirektiv av Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmland (FSIV).

VÅRT UPPDRAG

FSIV syftar till att värna om och vårda delar av det svenska militärhistoriska arvet och föra detta vidare till kommande generationer. FSIV:s uppdrag till Brigadmuseum är att bedriva pedagogisk och interaktiv museiverksamhet som främjar kunskap om och känslan för delar av det svenska försvarets historiska och kulturella utveckling.

Styrelse Brigadmuseum AB

Styrelseledamot, ordförande
Björn Tomtlund

Styrelseledamöter
Thomas Lövgren
Henrik Nilsson
Ida Svensson
Roger Pettersson
Catrin Davidsson

Styrelsesuppleanter
Tomas Krook

Extern verkställande direktör
Jennie Jarnryd

Revisor
Madelene Insulander, pwc