Utställningar

Alla våra utställningar genomsyras av interaktivitet. Hos oss finns få montrar och det mesta får man röra vid och utforska med alla sina sinnen. Vi tror på att det är genom att testa själv som man lär sig nya saker bäst. Oavsett ålder.

MILITÄRHISTORIA MÖTER CIVIL HISTORIA

Vår basutställning kallas Sverige i skuggan av kalla kriget. Utställningen berättar om hur Sverige påverkades, militärt och civilt, av politiska händelser runt om i världen. Utöver vår basutställning har vi tillfälliga utställningar, om allt från Röda korset till hur mode och krig har påverkat varandra. Vår tillfälliga utställningen KVINNA – från högaffel till AK 5 lyfter fram om kvinnans roll genom 400 år av militärhistoria, från soldathustrun på 1600-talet till dagens generaler och amiraler.

MYCKET ATT UTFORSKA

Totalt har vi en utställningsyta om 1200 m2, dels i det nybyggda stjärnformade huset och dels i det före detta militära förrådet bredvid. Husen är sammanbyggda med varandra och på innergården finns ett helt gäng militära fordon. Innergården är öppen dygnet runt, är gratis att besöka och man får klättra hur mycket man vill (på egen risk). På framsidan, vid museets entré, finns också utställningen Pink Tank att besöka.

Varmt välkommen att utforska historien med oss!