kvinna - från högaffel till ak5

Det militära livet har allmänt setts som ett manligt värv, medan kvinnor genom historien fått rollen som ”det fredliga könet”. Det är män som har styrt, utvecklat och dominerat militären och generellt haft svårt att acceptera kvinnor som soldater. Men kvinnorna har haft en viktig roll i krigshistorien. Framförallt har det varit som underhållspersonal men även som krigare med vapen i hand när nöden så krävde. Genom historien har kvinnan gått från trossen till soldathustrulivet in i armén.

Utställningen KVINNA – Från högaffel till AK 5 lyfter historien kring kvinnans roll och berättelser från kvinnor som arbetat inom försvaret i modern tid. För 400 år sedan tog kvinnor hand om soldattorpet när deras män gick ut i krig. Idag, efter ca 40 år från det att det manliga yrkesmonopolet avskaffades, kan kvinnor bli generaler och amiraler, de högsta positionerna i Sveriges försvarsmakt.