Skolprogram på brigadmuseum

Oavsett årskurs har vi anpassade skolprogram för dig och din klass. Under skolprogrammen arbetar en museipedagog interaktivt med gruppen genom museets utställning. Kontakta oss för att boka. 

Eleverna får närma sig den svenska försvarshistorien på en åldersanpassad nivå. Vi pratar till exempel om Sverige under kalla kriget, vad en brigad är, försvarsindustrin och vad som kunde hända om man hamnade på fel sida av Berlinmuren. Vi gör övningar tillsammans och det finns stort utrymme för egna reflektioner och tankar. Eleverna får prova historiska uniformer och fundera kring hur krig och fred har påverkat uniformsmodet. Med de äldre eleverna går vi igenom mönstring och eleverna får diskutera sin egen syn på värnplikten. Och sist men inte minst, får eleverna veta varför vi har en stor rosa pansarbandvagn utanför museet. Innehållet i skolprogrammet kan enkelt kopplas till läroplanens mål för till exempel historia och samhällskunskap.

Tid

Samtliga skolprogram tar ca 1,5 timme.
Avsätt gärna lite tid för eleverna att utforska utställningen på egen hand efteråt.

Pris

600 kr/guide. Skolelever och medföljande pedagoger går naturligtvis in gratis.
Kontakta oss för att boka. 

Klassisk guidning med en militärexpert

Det finns också möjlighet att boka en klassisk guidning med en av våra militärexperter, passar högstadiet/gymnasiet. Priset är detsamma som för skolprogrammet. Guidningen tar ca 1 timme.