vad är en brigad?

För dig om inte gjort lumpen kan brigad vara ett helt nytt begrepp. Så vad är då en brigad egentligen? Jo, det enkla svaret är att det är en enhet på ca. 5000 soldater. Alla dessa soldater är indelade i grupper som är bra på olika saker, t ex transport, sjukvård, förplägnad (mat alltså) och logistik. Tillsammans arbetar de mot ett gemensamt mål och klarar sig flera dygn utan påfyllning av t ex mer mat eller materiel. Andra, mindre, militära enheter är grupp, kompani och pluton. En brigad består av många av dessa enheter tillsammans.

Det där visste jag väl redan, tänker du som har gjort lumpen. Plättlätt! Här kommer därför en fördjupning för dig.

EN SJÄLVSTÄNDIG STRIDENHET

Den moderna brigaden som i huvudsak tillkom efter 1948 års försvarsbeslut, var en självständig stridsenhet på
6 000 man och bestod av trupp och utrustning från huvudsakligen arméns truppslag. 

STOMMEN I DEN SVENSKA ARMÉN

Grundkonceptet var infanteribrigaden (IB) med 3-4 skyttebataljoner, en artilleribataljon, luftvärnskompani, en ingenjörbataljon, en underhållsbataljon samt diverse spanings-, stabs- och sambandsförband. Brigaden var stommen i den svenska armén under hela kalla kriget och vidareutvecklades under varje decennium.
Det var också i antalet brigader som arméns fältförbands styrka räknades. 

Bilden är tagen av Lasse Sjögren 1986. Den visar en av tre pansarbataljoner från den 10.mekaniserade brigaden i Strängnäs.

TRE HUVUDLINJER

Totalt sett fanns det som mest 37 brigader vilka utvecklades i tre huvudlinjer. Infanteribrigaden bedömdes vara huvudsakligen lämpad för strid i den skogsbeväxta och kuperade terräng som vi har i större delen av landet. I södra Sverige med dess öppna terräng utvecklades pansarbrigader med stridsvagnar och pansarskyttefordon och i norra Sverige organiserades från 1960-talets början fem norrlandsbrigader med översnökapacitet för strid i övre Norrland