bli medlem

Brigadmuseum AB ägs av föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmland (FSIV). Genom att bli medlem i FSIV stöttar du museet och får dessutom fri entré till utställningarna under hela kalenderåret.

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM

Medlemskap kostar 150 kr och kan köpas i receptionen på Brigadmuseum. Det går även bra att betala in årsavgiften på bankgironummer 5381-8225. Meddela oss sedan att du har betalat in och ditt namn, telefonnummer och adress, via kontaktformuläret. I rubrikfältet skriver du in “Medlemskap” och i meddelandefältet dina kontaktuppgifter (namn, mailadress, telefonnummer och postadress samt om du önskar få våra nyhetsbrev).

DINA PERSONUPPGIFTER BOR TRYGGT HOS OSS

Genom att betala in årsavgiften och maila oss personuppgifter lämnar du samtycke enligt dataskyddsförordningens (GDPR) Kapitel I, Artikel 4:11 (en frivillig entydigt bekräftande handling) till att följande personuppgifter behandlas i FSIV medlemsregister: Namn, adress, telefonnummer och E-postadress. Uppgifterna raderas på begäran alternativt då medlemsavgiften uteblivit två kalenderår efter senaste inbetalningen.

ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmötet sker via mail. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Medlemmar som inte uppgivit en mail får kallelsen via brev. Ytterligare information om årsmötet kan fås genom att kontakta kassören Bo, bo.i.arvidsson@telia.com

Hälsingar 
Styrelsen för FSIV