bli medlem

Brigadmuseum AB ägs av föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmland (FSIV). Genom att bli medlem i FSIV stöttar du museet och får dessutom fri entré till utställningarna under hela kalenderåret.

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM

Medlemskap kostar 150 kr och kan köpas i receptionen på Brigadmuseum. Det går även bra att betala in årsavgiften på bankgironummer 5381-8225. Meddela oss sedan att du har betalat in och ditt namn, telefonnummer och adress, via kontaktformuläret. I rubrikfältet skriver du in “Medlemskap” och i meddelandefältet dina kontaktuppgifter (namn, mailadress, telefonnummer och postadress samt om du önskar få våra nyhetsbrev).

DINA PERSONUPPGIFTER BOR TRYGGT HOS OSS

Genom att betala in årsavgiften och maila oss personuppgifter lämnar du samtycke enligt dataskyddsförordningens (GDPR) Kapitel I, Artikel 4:11 (en frivillig entydigt bekräftande handling) till att följande personuppgifter behandlas i FSIV medlemsregister: Namn, adress, telefonnummer och E-postadress. Uppgifterna raderas på begäran alternativt då medlemsavgiften uteblivit två kalenderår efter senaste inbetalningen.

ÅRSMÖTE

Information om FSIV:s årsmöte för verksamhetsåret 2020 den 18 maj 2020:

Bästa medlemmar, som ni alla vet är det alltjämt inte möjligt att genomföra ett årsmöte med personlig närvaro. Styrelsen har beslutat, mot bakgrund av de extraordinära förutsättningar som råder att genomföra årsmötet genom att sända ut hela årsmötesunderlaget till de medlemmar som uppgivit E-postadress för efterhörande av synpunkter.

Medlemmar som inte har uppgivit E-postadress har erhållit information om årsmötet per brev och kan beställa underlaget genom att kontakta kassören på bo.i.arvidsson@telia.com

Inkomna synpunkter som kan påverka årsmötets juridiska giltighet behandlas av styrelsen vid ett extra styrelsemöte senast två veckor efter årsmötet.

Hälsingar 
Styrelsen för FSIV