pink tank

Pink Tank är ett konstverk skapat av den tjeckiska konstnären David Černý. Konstverket består av ett ursprungligen sovjetiskt pansarfordon som målats rosa. Pink Tank var under sommaren 2019 utställd i Örebro och Stockholm. Projektet Pink Tank 2 har möjliggjorts med stöd av Kommuninvest och Bofors testcenter med tillstånd av David Černý. Brigadmuseum har nu 30 år efter Tjeckoslovakiens frigörelse och Berlinmurens fall fått möjlighet att visa nyversionen av Pink Tank. Eftersom Brigadmuseums utställning handlar om kalla kriget passar konstverket väl in i berättelsen. Pink Tank står utanför Brigadmuseums huvudentré.

BAKGRUND
Efter andra världskriget reste kommunistregimen i Tjeckoslovakien ett monument i Prag, en sovjetisk stridsvagn på en pelare. Detta till minne av den Röda arméns ”befrielse” av Tjeckoslovakien. Landet var visserligen befriade från nazityskland, men leddes nu istället av det Tjeckoslovakiska kommunistpartiet.

Våren 1968 inleds försök att demokratisera Tjeckoslovakien men försöken slås ned när den Sovjetstyrda Warsawapaktens stridsvagnar rullar in i Prag, 21 augusti 1968. Kampen för demokrati forstätter och under 70-talet grundas medborgarrättsrörelsen Charta 77, en grupp för mänskliga rättigheter. Den tjeckoslovakiska regeringen fördömde alla undertecknare av Charta 77 och flera förföljdes och fängslades.

Mot slutet av åttiotalet började de kommunistiska regimerna i Östeuropa att ifrågasättas allt mer. Under hösten 1989 genomförs en serie antitotalitära demonstrationer i Prag, några med 100 000 och ännu fler deltagare. De tjeckiska oppositionspartierna bildar Medborgarforum och kommunistpartiets ledning kan tillslut inte hantera trycket och avgår. Händelserna under hösten 1989 i Tjeckoslovakien kom att kallas Sammetsrevolutionen – en övergång från diktatur till demokrati utan att någon dödades.

I samband med Sammetsrevolutionen diskuteras stridsvagnsmonumentets vara eller icke vara. Natten till den 28 april 1991 målade konststudenten David Černý stridsvagnen rosa och förser den med ett långfinger. Ett ikoniskt konstverk var skapat. Černý åtalades för störning av allmän ordning och stridsvagnen återställdes till originalfärg. Som en protest mot åtalet målade ett antal parlamentariker monumentet rosa ytterligare en gång. Černý undkom straff. Brigadmuseums Pink Tank är en symbol för demokrati och en kopia av originalet.